ufa1688

6 เทคนิคการพูดคุยกับลูกช่วงวัยรุ่น

การใช้คำพูดที่ดีของพ่อแม่ที่มีต่อลูกในช่วงวัยรุ่นufa1688 นั้นก็มีส่วนที่จะทำให้เราได้รับฟังและก็ปฏิบัติตามคำพูดของพ่อ ไม่เปิดใจยอมรับฟังก็ได้

 


สำหรับวัยรุ่นที่เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและสมองส่วนที่ทำให้อารมณ์ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้อารมณ์ของวัยรุ่นเปลี่ยนไปเช่นกัน พูดคุยกับลูกในช่วงวัยรุ่นที่ดีด้วย

เทคนิคเพื่อความเข้าใจลูกวัยรุ่นufa1688

1. ต้องเข้าใจลูกก่อนที่พ่อจะต้องทำความเข้าใจในตัวลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วก็อาจมีอารมณ์หรือนิสัยที่เปลี่ยนไปบ้าง แม่ต้องพยายามเข้าใจและค่อยๆพูดและ ตักเตือน

2. พยายามใกล้ชิดสนิทสนมให้กับที่สุด ufa1688เพราะทุกคนเป็นวัยที่มีความรู้และเข้าใจในตัวเขาและพยายามพูดคุยกับลูก แล้วสบายใจเวลาลูกมีปัญหาอะไรลูก จะได้ไม่ปิดบัง

3. ลองเปลี่ยนจากผู้พูดว่าเป็นผู้ฟังรับฟังปัญหาของลูกหรือรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อยเพราะลูกจะได้รับรูจักวิธีการแก้ปัญหา

4. ใช้น้ำเสียงที่น่าฟังเวลาลูกทำไม่ถูกและต้องการที่จะว่ากล่าวตักเตือนต้องใช้เหตุผลในการพูดไม่ใช้อารมณ์เพราะวัยรุ่นที่ต้อว

5. สร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวครอบครัวที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่ได้รับเราต้องทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวที่จะทำให้ทุกคนในบ้านได้มีเวลาหรือได้ทำอะไรร่วมกันอาจจะไปเที่ยว ในวันหยุดพักผ่อนด้วยกันทำกับข้าวกินกันอาจจะได้คุยกันในครอบครัวมากขึ้นทำให้ทุกคนในครอบครัวเข้าใจกันมากขึ้น

6. ชื่นชมให้กำลังใจเมื่อลูกเราทำอะไรได้สำเร็จหรือถ้าได้รับมันก็ต้องขอบคุณลูกน้อยที่เราจะรู้สึกดีหรือถ้าลูกทำอะไรผิดพลาดแม่ก็ไม่ควรจะรู้ว่าจะต้องรู้จักลูก เราด้วย